02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואקברה שם בדרך" – רחל אם הדרכים, האמא המבהירה כי יעדים, מטרות והישגים אינם מדד, שכן התהליך הוא המטרה והדרך היא היעד.