02-5817176

סוסיא הר חברון

"שפה אחת ודברים אחדים" – אתגר החיים הנו לדבר בשפה אחת אך דברים שונים. לחזק את האחדות ולמגר את האחידות. קשת אחת אבל רבגונית.