02-5817176

סוסיא הר חברון

"וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה" – בריחה מאתגרים, התבצרות באזורי הנוחות ושאיפה לשיגרה משמימה זו היא מורשת בני לוט. ברוך שלא שם חלקנו בהם.