02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" – יש בחיים תקופות שהכל נוסע רץ ומתקדם ויש תקופות בהן הכל קשה, איטי וזוחל. העיקר לשמור על הכיוון.