02-5817176

סוסיא הר חברון

"והאלהים ניסה את אברהם" – הניסיונות, גם אם קשים הם, מגלים בנו כוחות עצומים ומעלים אותנו על נס.