02-5817176

סוסיא הר חברון

יצחק אבינו מחלקת את זמנו בין פתיחת בארות אברהם שנסתמו על ידי פלישתים לבין כרית בארות חדשות משל עצמו. ראוי כי אף אנו נאחז בדרכיו.