02-5817176

סוסיא הר חברון

"כי הקרה ה' אלהיך לפני" – אין בחיים מפגשים אקראיים. מפגשים הנם פגישה מתוזמנת משמים. חייבים לפצחם ולעמוד על סיבתם.