02-5817176

סוסיא הר חברון

"עוד היום  גדול לא עת האסף המקנה" – צאצאי יעקב אבינו אינם נעלמים באמצע יום העבודה, לא עושים סידורים 'תוך כדי' וטלפונים  פרטיים מרימים רק מהבית.