02-5817176

סוסיא הר חברון

"וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" – השקעת 10% מזמנך בצרכי ציבור ו 10% ממשכורתך בצדקה מבהירה כי לא שכחת מה מקורם של  90 האחוזים הנותרים.