02-5817176

סוסיא הר חברון

"ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה" – ומאז היתה רחל ל'אם הדרך' הנותנת כח לצעידה בנתיבים ארוכים ומפותלים שלא על מנת לחזות בסופם.