02-5817176

סוסיא הר חברון

"והיה המחנה הנותר לפליטה"– הגלותיות עוסקת בפיזור סיכונים ומזעור נזקים ולא בכיבוש פסגות והגשמת חלומות.