02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם" – לשון הרע כבר פלגה את משפחתנו, הורידה אותנו לגלות והכניסה אותנו לשיעבוד. הבה ניזהר.