02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף" – אותו שר מצרי עוין ורע הפך בין רגע לאח טוב וסולח. בכוחה של מילה אחת טובה שאומרת הכל לחולל מהפכות ולשנות הכל לטובה או להיפך.