02-5817176

סוסיא הר חברון

"שמעון ולוי… אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" – כמו השמרים, המלח והסרבנות אף הקיצוניות מיעוטה יפה וריבויה קשה. אסונה בריכוזה ומעלתה בפיזורה.