02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויהי ימי יעקב שני חייו" – משימת חיינו הנה להפוך  'ימים' ל'שנות חיים', לצקת תוכן וחיות  לכל יום שניתן לנו ולצוברם ל'שנות  חיים'.