02-5817176

סוסיא הר חברון

"וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" – העינוי והסבל, ההתמודדות וחוסר המוצא חושפים כוחות חיים ותעצומות נפש שכלל לא ידענו על קיומם.