02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" – עבודת פרך הנה העבודה שלא מתאימה לך ומפוררת את נשמתך. אם זה מצבך צא מהר ממצרים בטרם יהיה מאוחר.