02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואלה שמות" – שם הנו הגדרת יעד וברכת דרך. קיצורו, עיוותו וכינויו עלולים להסיט את האדם ממסלולו ולגרום לפיספוס יעודו. חבל.