02-5817176

סוסיא הר חברון

"ה' אלהי העברים" – אלהי אלה המוכנים לעמוד מן העבר השני ולא  לישר קו עם המוסכמות, אלו השוחים נגד הזרם, אלו שלא מתחשבים בכיוון הרוח.