02-5817176

סוסיא הר חברון

"מקוצר רוח ומעבודה קשה" – רוח גדולה הופכת כל עבודה ומטלה לקלילה ומרוממת. אם קשה עליך מלאכתך בדוק מה מצב רוחך.