02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לה' " – לעיתים חייבים להיחפז, לפסוח, לזנק, להתעלם מכבלי הספק, ההתלבטות והמילכוד ולצאת לדרך חדשה.