02-5817176

סוסיא הר חברון

"ביבשה בתוך הים" – אשרי המאמין המתהלך במעמקי מצולות ים-צרותיו, כאלו ניצב הוא על גבי יבשה וחוף מבטחים .