02-5817176

סוסיא הר חברון

"מבית ומחוץ תצפנו" – רק כלי ואדם שתוכם כברם, זהב במעשים וזהב בכוונות, יוכלו לשרת בקדש.