02-5817176

סוסיא הר חברון

"וישבר אותם בתחתית ההר" – לפעמים נזקק מנהיג לאומץ ולאמון מוחלט בתחושותיו הפנימיות. כך בשיבור הלוחות וכך בכל ניפוץ 'עקרונות מקודשים'.