02-5817176

סוסיא הר חברון

"הבריח התיכון… מן הקצה אל הקצה" – מציאת הבריח התיכון המחבר את כל כוחות, תקופות ואירועי חיינו הנו האוצר הבלום שמחפשים כולנו.